Algemene Voorwaarden

Met een deelname aan een fotoshoot door en/of het verstrekken van een foto opdracht aan JHT Fotografie gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen JHT Fotografie en een wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

2. Vergoeding

Indien er met JHT Fotografie geen vergoeding is overeengekomen, bepaalt JHT Fotografie eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en reikwijdte van het door de wederpartij gewenste gebruikt van het werk.

Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de wederpartij te worden vergoed.

3.Factuur en betaling

De betaling vindt per bankrekening of contant plaats. 

De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien JHT Fotografie de betaling niet binnen 14 dagen op de rekening heeft staan, mag de factuur met de wettelijke 2% vermeerderd worden. 

Het gebruik van geen enkel fotografisch werk – op welke wijze dan ook – is toegestaan, zolang u enige uitstaande factuur van JHT Fotografie nog niet heeft voldaan.

JHT Fotografie kan een aanbetaling vragen om de plek en/of het tijdstip te reserveren voor u. De hoogte van de aanbetaling is afhankelijk van het gekozen pakket. Dit wordt op voorhand bekend gemaakt.

50% van de aanbetaling wordt niet geretourneerd. Doordat de datum is vastgelegd kan het zijn dat JHT Fotografie andere opdrachten misloopt. Wel is het mogelijk in overleg de fotoshoot te verplaatsen.

4. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de selectie foto’s per mail aan JHT Fotografie te worden medegedeeld. 

5. Opdracht

JHT Fotografie heeft het recht om alles wat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omgeschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Indien u andere wensen heeft kan JHT Fotografie hier meerkosten voor rekenen. 

Een geboekte shoot kan tot 48 uur voor de fotoshoot kosteloos worden verzet. Bewolking of lichte regen zijn geen reden voor verzetten. Indien JHT Fotografie constateert dat de weersverwachting dusdanig ongunstig is, zal JHT Fotografie contact opnemen en een nieuwe datum met u inplannen. 

Verzoek om een fotoshoot te verzetten binnen voornoemde 48 uur voor een shoot, om welke reden dan ook, geeft JHT Fotografie recht op een vergoeding van €50,- voor de gemaakte kosten en de gereserveerde tijd. Voor bruidsfotografie geldt 50% van de totale prijs.